FRISK VAND FRA HAUNSTRUP
Takster
Se takstblad her
Gebyrer:
1. rykker 2. rykker Lukkebrev Åbning af vand efter lukning Flytteopgørelse
Udskiftning af frostsprængt måler Inkasso Fogedforretning
Uden moms 100,00 100,00 100,00 760,00 65,00
Faktiske udgifter
Med moms momsfri momsfri momsfri 950,00 81,25

Kontakt os

Haunstrup Vandværk
Haunstrup Hovedgade 10
7400 Herning
mail: formand@haunstrupvand.dk
Powered by Svift.net