FRISK VAND FRA HAUNSTRUP
Meddelelser
2019
Tekst: takststigning for 2020.
Bestyrelsen har besluttet, at der kommer en takststigning for 2020. Det er et kommunalt krav, at vi senest i 2029 skal have etableret en ny boring og i et vandlag forskelligt beliggende fra nuværende boringssted. Det er en væsentlig udgift at etablere en ny boring, og en samlet udgift er skønnet til min. 1 mil. kr. For at påbegynde en opsparing allerede nu hæves m3 prisen fra 2020. Herudover er vi pålagt at sikre nuværende kildeplads- det område, hvor vores nuværende boring ligger- for brug af pesticider. Det kaldes BNBO= Boringsnær beskyttelsesområde. Dette er et lovkrav for alle vandværker i Danmark. Der skal derfor betales erstatning til alle berørte grundejere, som pålægges ikke længe at måtte bruge nogen form for pesticider. Det er Herning Kommune, der har ansvaret for at forhandle aftalerne med de berørte grundejere – dog vil der være repræsentant med fra Haunstrup Vandværks bestyrelse – men regningen for erstatningen skal alene betales af vandværkerne. Dette er i vandrådet beregnet til en stigning i m3 prisen på 0.25 kr. Det betyder samlet, at der kommer en prisstigning pr. m3 på 1.42 kr. Prisen stiger derfor fra nuværende pris: 6,08 kr. til 7,50 kr. for 2020. For en husstand, der årligt bruger 100m3 vand, er stigningen for hele 2020 142 kr.
For 2020 udsendes opkrævning i Marts måned for 1. halvår og i September måned for 2. halvår

Kontakt os

Haunstrup Vandværk
Haunstrup Hovedgade 10
7400 Herning
mail: formand@haunstrupvand.dk
Powered by Svift.net