FRISK VAND FRA HAUNSTRUP
Måleraflæsning
Aflæsning af vand 2019
Da vi nu har gennemført udskiftning af vandmåler til en type med fjernaflæsning skal der ikke længere indsendes årsaflæsning til vandværket.
Det er dog fortsat en god ide selv at aflæse sin vandmåler så man løbende kan følge forbruget.
Vi forventer at foretage fjernaflæsning kvartalvis i 2020. Dette for at opspore eventuelt vandspild.
Hvis vi ved fjernaflæsninger af målerne modtager fejlmeldning, vil vi tage kontakt direkte til forbrugeren.
Flytning: skal meldes til vores kasserer: bogholderi@haunstrupvand.dk

Kontakt os

Haunstrup Vandværk
Haunstrup Hovedgade 10
7400 Herning
mail: formand@haunstrupvand.dk
Powered by Svift.net